Összefoglaló az augusztus 10-én tartott közmeghallgatásról

Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere 2021. 08. 10-én 09:00 órai kezdettel az Önkormányzat nagytermében közmeghallgatást tartott. 

Tájékoztatást adott a 2020. évben elvégzett feladatokról, a 2020. költségvetési évről. Eszerint az Önkormányzat a 2020-as évben 844 millió forintból gazdálkodott.

Az elmúlt esztendőt végig kísérte a Covid-19 járvány, a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett, amelyben alkalmazni kellett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat, amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Így a polgármester hozta meg a döntéseket az év során előterjesztett önkormányzati ügyekben, mely döntésekről a lakosságot tájékoztatta.

A veszélyhelyzet alatt, szinte minden intézményben volt covidos beteg, ennek ellenére nem kellett bezárni, az ellátás folyamatossága biztosított volt.

A karanténban levők látogatását a polgármester végezte, ezen kívül a bevásárlások, csekk befizetések, gyógyszer kiváltások az Önkormányzat munkatársai által történtek.

Az Önkormányzat sok pácienst szállított az oltópontokra- Hatvanba, Gyöngyösre, Egerbe- hogy a Covid elleni védőoltást megkaphassák.

A polgármester napi kapcsolatban volt és van a háziorvosokkal, az együttműködés hozzájárult a betegellátás akadálytalan biztosításához.

Mindenki fegyelmezetten betartotta a higiéniás szabályokat a településen, ennek köszönhetően viszonylag kevés covidos megbetegedés történt. Az oltottak száma meghaladja Ecséd lakosságának 50%-át.

A veszélyhelyzetben való törődést és védekezést azzal erősítette a polgármester, hogy a közintézményeket ellátta fertőtlenítőszer adagolóval, továbbá az Ecséd Községért Alapítvány és az Ecsédi Vadásztársaság támogatásával az idős lakosok részére több ízben juttatott el maszkot és kesztyűt. A védőeszközök eljuttatását az érintettekhez fiatalok végezték.

A veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan ellátásra kerültek a feladatok. A Temetőben a ravatalozóban megtörtént a nyílászárók cseréje, továbbá 4 férőhelyes hűtő, illetve 4 db új urnafal került beszerzésre.

A 2020. évre 36 rendezvény volt tervezve, amelyből a veszélyhelyzet engedte lehetőségek között 25 programot sikerült megtartani. Változatos események voltak ezek a gyermektábortól, játszóházaktól kezdve az Együtt könnyebb sikeressé válni programsorozaton, a versszeretők estjén, a Herőce fesztiválon keresztül, a tanulmányutakig.

Az Óvoda fejlesztése is folytatódott. Új játékelemekkel bővült a kisdedóvó udvara 5 millió Ft értékben. Ezen kívül okos Tv-k, laptopok kerültek beszerzésre. A tornaszobába megvásárlásra került több sporteszköz. A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden pályázat támogatásával valósult meg több program az Óvodában pl.: bábszínházi előadás, gyermeknap, sportnap, tábor, stb..

A tornaszoba az Önkormányzaton kívül álló ok miatt még nem készült el, de szeptemberben kiírásra kerül az új közbeszerzés és ezt követően a beruházásnak meg kell valósulnia.

A fogorvosi rendelőbe a Magyar Falu Programból elnyert 1 millió 600 ezer Ft-os támogatásból egy autokláv beszerzésére került sor. Az orvosi rendelő feletti 1. és 2. önkormányzati bérlakásban megtörtént az elektromos hálózat felújítása, valamint a 3. és 4. lakásban a víz, világítás és a fűtéskorszerűsítés. Az egészségügyi centrumnál két rámpa készült, ezzel megoldva az akadálymentesítést, valamint megvalósult a két bejáró új burkolattal való ellátása.

Az Önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt is biztosította a gyermek- és szociális étkeztetés zavartalan ellátását. A Konyha munkája szerteágazó, hiszen a hagyományos konyhai feladatok mellett az Óvoda és a Bölcsőde tálalókonyhájának a feladatait is ellátja.

A Bölcsőde életében a 2020. év volt az első teljes év.

A pandémia időszakában nehéz volt a Könyvtár működtetése, fenntartása, a dolgozó megtartása, hiszen a jogszabályban foglaltak szerint a Könyvtár zárva tartása volt előírva. Egy rövid ideig a kölcsönzést különleges szabályok betartásával meg lehetett oldani, ami plusz szervezést igényelt.

Nagyon sok Polgármesteri Hivatal zárva volt, vagy csak ügyeletet tartott a pandémia ideje alatt Heves megyében, Ecséden folyamatosan működött a Hivatal.

Több millió Ft kiadással jár a GDPR- nak való megfelelés és a jogszabály által előírt követelmények teljesítése.

A polgármester mindent megtett annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet idején is jól működjön a település.

A Házi segítségnyújtás és a Családsegítés új irodába költözött, így külön ügyintézés keretében tudják a feladatokat ellátni, még inkább betartható az ügy szenzitivitását érintő diszkréció. Ezen irodákba is beszerzésre kerültek számítógépek, egyéb informatikai eszközök, bútorzat.

Az Ecséd Községi Alapítvány 2020-ban pályázati forrásból beszerzett egy kültéri okospadot, amely az Önkormányzat előtti parkban található.

Leader pályázati támogatással valósult meg az Ecséd, Akácfa utca 119. szám alatti kondipark kialakítása és az eszközök beszerzése. Ide az Önkormányzat önerőből vásárolt egy faházat és egy teqboard asztalt.

A 2020. évben felújításra került a Sport és Ady Endre utca, továbbá a Hársfa és Nyárfa utca egyes szakaszai. Felújításra került több, az egyes utcákat összekötő köz. A Templom köz állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülését, valamint a köz útburkolatának felújításának költségeit az Önkormányzat saját forrásból biztosította.

A közvilágítás fejlesztésének keretében az elmúlt éveben 14 új lámpatest felszerelésére került sor.

Az Esély otthon pályázat keretében felújított 6 lakáshoz szükséges volt megterveztetni a világítás és fűtés struktúráját, valamint mind a két épület esetében önkormányzati finanszírozással valósult meg a tetőcsere.

A Magyar Falu Program keretében beszerzésre került egy traktor, amely alkalmas a közterületek megfelelő̋ kezelésére, igényes települési környezet kialakítására.

Az árusítás és a vásárlás zavartalansága, a vásárlók biztonsága, a Kenyérboltban vásárlók által a veszélyhelyzetben előírt szabályok betartása (egyidejű bent tartózkodók száma, várakozók közötti két méter távolság stb.) a fertőzésveszély minimalizálása, továbbá az értékek megóvása és a piactér eredeti rendeltetésének megfelelő használata érdekében lezárásra került a piactér.

Felújításra került a 2019-ben megrongált Trianoni emlékmű. A rongáló az Önkormányzatnak megfizette a bíróság által megítélt összeget.

A 2021. évben a veszélyhelyzet miatt továbbra sem ülésezett a Képviselő-testület. Az éves fejlesztés keretében 8 urnafal került beszerzésre a Temetőben. Az Önkormányzat saját költségvetésből egy új, modern feszületet is felállított itt, melynek felszentelése egy későbbi időpontban történik majd. A Kormányhivatal ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Temető Heves megye egyik legszebb és legtisztább sírkertje.

A Magyar Falu Program támogatásából 7 millió 300 ezer Ft összegből kerül felújításra az Orvosi Rendelő feletti 1. és 2. önkormányzati lakás víz- és fűtésrendszere. Valamivel több, mint 11 millió Ft-ot nyert a település utak felújítására, melyből többek között a Táncsics utca egy szakaszának, valamin az un. Zoltán köznek az útburkolata újul meg.

A Községi Könyvtár már a szokott rendben működik.

A Bölcsődében a szűkös költségvetés ellenére is biztosított a folyamatos fejlesztés.

A Konyhába egy új főzőüstöt kellett beszerezni.

Beszerzésre került egy új Fiat típusú kisteherautó, melyhez az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosította a forrást, továbbá a Fiat részére konténergarázs is beszerzésre került.

A polgármester egy szolgálati gépjármű beszerzésével támogatja az Ecsédi Polgárőrséget.

A traktorhoz kiegészítő eszközökre nyert el pályázati támogatást az Önkormányzat.

A Hivatalban 3 évente megtörténik a számítógépek cseréje, folyamatosan új programokat szükséges megvásárolni. Valószínűsíthető, hogy 2021-ben az ASP-s számítógépekkel csatlakozik a Hivatal a Nemzeti Gerinchálózatra.

A polgármester pályázatot nyújtott be külterületi utak felújítására az Ecséd külterület 03/2, 0686, a 0685/2, 0741/1 Hrsz-ú utak tekintetében, úgy, hogy az útfelújítással érintett Aglária Kft., a Heves Megyei Vízmű Zrt., illetve az ÁFB Mezőgazdasági Szövetkezet vállalja a pályázathoz tartozó önrész forrásának biztosítását.

Elindultak az adategyeztetések az iskolai tornaszoba építése ügyében. Az aktuális tervek szerint a 18X36 m-es tornaszoba a jelenlegi kosárlabdapálya helyén épülne meg.

Az Önkormányzat 250 millió Ft pályázati támogatást nyert el egy új bölcsőde megépítésére, a tervezéshez szükség volt a Helyi Építési Szabályzat módosítására. Az építési területet a polgármester kiemelt beruházási területté nyilvánította. Szeptemberben indul a közbeszerzési eljárás. Maga az épület 432 m2 alapterületű, 28 férőhelyes lesz.

Időszerű lenne az iskola világítás és fűtéskorszerűsítése, amely egyeztetés alatt áll. A 2021. év költségvetésében tervezett összegek időarányosan kerültek felhasználásra.

A tájékoztatást követően a megjelentek mondhatták el véleményüket, tehették fel kérdéseiket.

Forrás: ecsed.hu

4970Összefoglaló az augusztus 10-én tartott közmeghallgatásról

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .